neděle 12. června 2016

Paul Brunton: Teorie Mentalismu

Teorie Mentalismu Paula Bruntona
- vychází z principu, že vše je "jen" myšlenka (mentální = myšlen­kový). Jde o zásadní skok v představách o uspořádání vesmíru, či přesněji řečeno Univerza. Skok od představy Vesmíru jako ob­rovského mechanického "hodinového stroje", jehož všechna ko­lečka do sebe přesně zapadají, k představě nekonečně obrovské soustavy "myšlenek" - jediného nekonečně obrovského homo­genního supervědomí, které je samo o sobě mimo prostor a čas, protože prostor a čas jsou již produkty tohoto supervědomí.


zdroj: http://www.paulbrunton.org http://miroslav-zelenka.cz