úterý 29. března 2016

Energie: Kamenný kruh druidů

Kamenný kruh je novodobou replikou megalitické stavby. Byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Jeho účelem je pomoci lidem v jejich duchovním vývoji a zlepšení zdraví.
Působení kamenů na jejich okolí a člověka vychází ze schopností krystalů daných jejich shluky a usměrněním. Ty pak umějí zpracovat světlo, především Slunce a Měsíce a také zemskou a kosmickou energii.
Kruhové kamenné stavby jsou jedním ze základních typů megalitů, které vznikaly ve světě na konci pravěku. Již tehdy lidé téměř na celém povrchu Země věděli o schopnostech přírodních krystalů a dovedli jich využít pro svůj život prostřednictvím různých podob megalitů. Zejména pak západoevropští druidi, kteří byli pokračovateli legendární atlantské a předchůdci keltské kultury.
Je-li podoba stavby kruhová, uplatňuje se zde energetická funkce tohoto ideálního tvaru. Kruh bez středového kamene má funkci sakrální; má-li ve svém středu menhir, může se dostavit kromě toho léčivý účinek této stavby. Kruh je výjimečný tím, že jeho střed tvoří plochý kámen na třech menších podstavách, který byl používán některými severskými kulturami. Energetické vlastnosti tohoto kamene umožňují funkce, které běžné kruhy nemají a proto je přínos kruhu pro člověka velmi významný.
Vstup do kruhu je ze západní strany; tvoří jej průchod mezi dvěma nejvyššími kameny. Je nutno jej použít při jakékoli meditativní činnosti a to pro vstup i opuštění kruhu. Při vstupu je nutno se mezi kameny na chvíli zastavit, případně se jich dotknout dlaněmi. I zbylé světové strany jsou vyznačeny vysokými kameny pro orientaci při meditacích.
Při meditacích se uplatňuje síla středového kamene umocněná obvodovými kameny. Dále se uplatňuje síla jejich vzájemného působení.
Počet rituálů se bude podle zkušeností z jiných lokalit během vývoje kruhu zvyšovat.
Základní a důležité jsou tři:
1. zvýšení vědomí člověka
2. nalézání místa jedince ve společnosti
3. získání vlastnosti, která jedinci chybí
Další vlastností kruhu je jeho léčivé působení, které je umožněno interakcí středu s obvodovými kameny a ty mu poskytují léčivou sílu. Jde o doplněk klasické medicíny nebo dalších způsobů léčby.
Středový kámen je spojen krátkými paprsky se všemi obvodovými kameny. Ty jsou obdařeny specializovanými léčivými schopnostmi, vzájemně se lišícími tak, že obvod obsáhne celé patologické spektrum.
Vystoupí-li nemocný na středový kámen, je jím prohlédnut. Podle diagnózy si plochý kámen vyžádá energii od toho nebo těch obvodových kamenů, do jejichž "kompetence" nemoc spadá a předá ji člověku.
Při léčení stojí pacient nejprve čelem k východu asi 1 minutu a poté leží asi 2 minuty na zádech nohama k východu.
Jestliže nechcete využít žádný z meditačně energetických způsobů, které tato kamenná stavba umožňuje, prohlédněte si alespoň tento monument připomínající prastaré doby lidstva.
Ing. Pavel Kozák,
psychotronik a významný český odborník v oboru energie krajiny
Kamenný kruh je postaven z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je umístěn 34. kámen, který je 717 metrů nad mořem. Tímto kamenným kruhem rovněž prochází rozvodí Černého a Středozemního moře.
Před vstupem do kruhu prosím respektujte případné další návštěvníky, jejich soukromí a probíhající meditace.

úterý 22. března 2016

Rozhovor: Jaroslav Dušek - slyšet očima


Zajímavý a velmi originálně pojatý rozhovor s Jardou Duškem.
zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Ynl0dD74_1w

pondělí 21. března 2016

Pomoc: Parlament právě projednává klíčový zákon o českých národních parcích.


Ministr životního prostředí Richard Brabec připravil novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a žádá poslance a senátory, aby ji schválili. Návrh mění a zpřesňuje pravidla péče o čtyři české národní parky, klenoty naší přírody a hojně navštěvované symboly naší krajiny. Právě teď se jedná například o ochraně impozantních pískovcových skalních měst v Českém Švýcarsku nebo rozsáhlých horských smrčin a vzácných rašelinišť Šumavy.
Současná podoba návrhu je v základu dobrá, ale nedostatečně chrání divokou přírodu v národních parcích:

V národních parcích Šumava a Podyjí potřebuje divoká příroda ochranu ihned na polovině jejich rozlohy. Ministerský návrh však pouze říká, že se to někdy v budoucnu má stát. Bez konkrétních závazků přímo v zákoně, dokdy se tak v jednotlivých národních parcích stane, je to ale jen prázdný slib. Na Šumavě má teď divočina prostor na pouhé čtvrtině rozlohy parku a v perlách šumavské přírody, jako je kaňon řeky Křemelné či prales na Smrčině, se navíc může kácet. Proto žádáme poslance a senátory, aby ponechali nejméně polovinu NP Šumava a Podyjí přírodě a turistům ihned a na druhé polovině umožnili šetrné hospodaření místních lidí. V NP Krkonoše a NP České Švýcarsko by tento cíl měl být naplněn nejpozději do 30 let.


Zákon dokonce nezajišťuje budoucnost ani místům divoké přírody, které ochranu už mají teď. Příští ministr nebo ředitel národního parku mohou vše změnit k horšímu. Zákon nezaručuje, že třeba do Modravských slatí nevjedou harvestory, že se nezačne těžit dřevo v Labském dole v Krkonoších, v divokém kaňonu Dyje nebo u Pravčické brány. Do zákona je proto potřeba doplnit také minimální rozlohu jádrové zóny divoké přírody pro každý národní park. Ta zaručí bezprostřední ochranu těch nejcennějších míst před škodlivými zásahy.
Přísnější regulaci potřebuje stavební činnost v národních parcích.
V oblastech divočiny by nemělo být povoleno budovat nové asfaltové cesty či vodní nádrže (ani pod záminkou protipožárních opatření).


 zdroj: Hnutí Duha

sobota 19. března 2016

OstaraBlíží se nám jarní rovnodennost- Slunce vstupuje do znamení Berana (Ostara, Alban Eilir)
Jarní rovnodennost-Světlo Země- Alban Eilir (21.3.-letos je to již 20.3.) leží ve středu tria jarních svátků a označuje více patrný začátek jara, kdy květiny začínají kvést a kdy se vážně začíná se setím a sázením. Z hlediska psychologického vývoje našeho života označuje dobu pozdního dětství , věk kolem 14 let. Jsme na jaře života, semena, která sázíme v času našeho dětství v ideálním případě rozkvetou o Beltane.
Při jarní rovnodennosti opět nastává výjimečný okamžik, kdy den a noc jsou stejně dlouhé. K tomuto jevu dochází kolem 21. března a tímto datem také začíná astronomické jaro.
Tento svátek je protipólem podzimní rovnodennosti, a i on je symbolem dokonalé rovnováhy.
V následujících dnech až do letního slunovratu moc slunce poroste.
Jarní rovnodennost je bod, kdy světlo, oheň a slunce začínají převládat nad tmou. Většina dnešních velikonočních zvyků vychází ze starých pohanských obřadů kolem Ostary. Například jedním z důležitých symbolů Ostary jsou vejce, které symbolizují nový život a potenciál. Symbolické zvíře bohyně Arthy je kuře. Vejce na rovnodennost se malovala červenou barvou - barvou života - a posvátnými symboly. Tato tradice přežívá dodnes, kdy se po celém světě na Velikonoce krásně zdobí vejce.
Další souvislost vidíme, když zajíc přináší velikonoční vejce - zajíc je totiž symbolické zvíře Eostry, protože zrovna zajíci přinášeli ranní světlo zpátky na oblohu.
Během jarní rovnodennosti oslavujeme vše kolem nového života, nových začátků, nových projektů. Je to období, kdy oheň, odvaha a vášeň začínají převládat po dlouhém zimním spánku.

zdroj: https://www.facebook.com/www.freelife.wgz.cz?fref=ts

čtvrtek 17. března 2016

Pan Josef: Příchod migrantů do Evropy - analýza současnosti s Josefem

Josef s Rudou se ve videu zamýšlejí nad současnou situací Evropy i neviditelnými silami, stojícími za oponou.

středa 16. března 2016

Mandala na harmonizaci třetí čakry

Zdroj: http://www.carodejka-a-carodej-od-vlci-skaly.com/products/harmonizace-treti-cakry-

Eckhart Tolle: If millions and millions are comming that would be the end.

Eckhart Tolle k tzv. "uprchlíkům". Compassion and Wisdom.

 

Václav Cílek: Brdy - hory uprostřed Čech

Vynikající přednáška pana Cílka o Brdech. Na dlouhou dobu jeho poslední veřejná přednáška.
27.1.2016, Rokycany, ČR