neděle 25. dubna 2010

Kostel sv. Jana a Pavla v Krtni

Krteň

Románský kostel sv. Jana a Pavla je zmiňovaný jako farní kostel v roce 1352. Ves je zmiňována v roce 1434 jako majetek českých králů. Během třicetileté války byla vesnice do základů zlikvidována švédskými vojsky, která táhla na Prahu s cílem uloupit sbírky Rudolfa II. a dovézt je do Švédska což se jim podařilo. Vesnice už poté nebyla obnovena a v roce 1667 byl kostel s hřbitovem připojen k Chrášťanům. Roku 1890 byl kostel přestavěn novorománsky podle návrhu A. Živného. Potom byla klenba nahrazena kazetovým stropem, severní loď zvýšena a věž přestavěna.

A jak to tam vypadá dnes?
Kostel je z vnějšku opraven a velmi dobrém stavu, jak to vypadá vevnitř, kde se mimochodem nacházejí vzácné fresky restaurované v roce 1952, kdoví. Nikde sem nenašel žádnou informaci o tom, že by byl kostel někdy zpřístupněn ani že by se v něm konali bohoslužby. Na celém hřbitově je necitlivě položený nový chodník. U kostela je barokní socha světce s uřezanýma rukama a obličejem. S takovou devastací sochy jsem se ještě nesetkal. O soše jsem nenašel žádné informace. Na stráni u kostela bylo vysázeno pár nových stromů a postaveno něco velmi zajímavého. Na plácku naproti kostelu kdosi postavil kamenný stůl, ze třech kusů balvanů, který přesně odpovídá pohanskému oltáři.

Krt byl podle Erbena jedním z předních západoslovanských bohů, který byl bohem slunce a úrody. Podle názvu tedy můžeme usuzovat, že původní pohanská svatyně jež zde stála, byla zasvěcena jemu. Kronikář Krolmus uvádí že za starodávna zde bylo „význačené místo kultovní“.

Srp

Žádné komentáře:

Okomentovat